"TƏHSİL NAZİRLİYİNİN MÜSABİQƏLƏR PORTALINA XOŞ GƏLMİŞSİNİZ!"
Menu


“Təbiət fənləri üzrə Labdisk rəqəmsal laboratoriya avadanlığının tədrisdə tətbiqi” müsabiqəsinin qiymətləndirmə meyarları

 • təqdim olunan işin təhsil proqramlarına və tədris prosesinin təşkilinə verilən normativ tələblərə uyğunluğu;
 • fənn kurikulumlarının tələblərinə uyğunluğu;
 • işin aid olduğu fənni və ya konkret mövzunu əhatə etməsi;
 • mövzulararası inteqrasiyanın tətbiqi;
 • fənlərarası inteqrasiyanın tətbiqi;
 • məzmunun orijinallığı;
 • materialda məntiqi ardıcıllığın, sistemli yanaşmanın olması;
 • illüstrativ, qrafik, audio, video materialların keyfiyyətli tətbiqi;
 • dizaynın düzgün seçilməsi;
 • materialdan müstəqil istifadə etmə imkanlarının olması;
 • metodiki tövsiyələrin mövcudluğu;
 • müəllim-şagird əməkdaşlığının əks etdirilməsi.


Geri qayıt