"TƏHSİL NAZİRLİYİNİN MÜSABİQƏLƏR PORTALINA XOŞ GƏLMİŞSİNİZ!"
Menu

Mürəkkəb sözlər

Müəllif Yusubova Nehayet | 0 Şərh

Nominasiya: Elektron lövhələrin istifadəsi ilə yaradılan ən yaxşı resurs

FAYL -

Standart: 4.1.5 Sözləri qrammatik mənaya görə fərqləndirir. Məqsəd: Mürəkkəb sözləri fərqləndirir. Mövzu: Mürəkkəb sözlər. İnteqrasiya: H.b.1.3. Canlılar aləmi haqqında təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir. Riyaziyyat 3.2.1 Sadə həndəsi fiqurları tanıyır. İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş, fərdi iş. İş üsulu: Beyin həmləsi, araşdırma, qruplaşdırma. Resurslar: Dərslik, İş dəftəri, iş vərəqləri. I slayd Sual: Bu .əkilləri birləşdirən nədir? II slayd Sual: bu şəkillərin əvvəlki slayddakı şəkillərlə nə əlaqəsi var? III slayd Sual: Uyğunluğu müəyyən et. Şəkilləri və sözləri düzgün yerləşdir. IV slayd Mövzu elan edilir. V slayd Tədqiqat sualı : Mürəkkəb sözlər necə yaranır? IV slayd Qrup işləri. I qrupun işi: 1. Mürəkkəb sözləri sadə sözlərə ayırın. 2. Sözlərdən söz birləşmələri düzəldin. II qrupun işi : 1. Uyğun sözləri tapmaqla sözləri birləşdirin. 2. Sözləri cümlədə işlədin. III qrupun işi : 1. Mürəkkəb sözləri əmələ gəlməsinə görə qruplaşdırın. 2. Birinci tapşırıqda verilən hər sütundan bir sözü cümlədə işlədin. IV qrupun işi : 1. Verilmiş mürəkkəb sözləri cədvələ əsasən yerləşdirin. 2. Test. Qrup işlərinin təqdimatı. Siniflə iş : 1. Bilməcəni həll edin. 2. Vürilmiş fiqurların adlarını yazıbtərəflərini göstərin. 3. Fiqurlardan nə düzəltmək olar? . Nəticənin çıxarılması. Qiymətləndirmə. Ev tapşırığı.


Geri qayıt


Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərh yaza bilər