"TƏHSİL NAZİRLİYİNİN MÜSABİQƏLƏR PORTALINA XOŞ GƏLMİŞSİNİZ!"
Menu

Müsabiqəyə təqdim olunan işlər

KƏSRLƏR və BÖLMƏ ƏMƏLİ

Müəllif Memmedova Yamen | 0 Şərh

Nominasiya: Multimedia vasitələrindən istifadə etməklə qurulan ən yaxşı resurs

FAYL -

Gəncə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirl RİYAZİYYAT NİZAMİ GƏNCƏVİ adına 11№li tam orta məktəb Açıq dərsin icmalı Fənn müəllimi: M.YAMƏN Tarix: 19.11.14 Sinif: . 52 Mövzu: Kəsrlər və bölmə əməli Əsas standart.1.2.Riyazi əməlləri və prosedurları, onların arasındakı əlaqələri başa düşür və tətbiq edir. Alt standart.1.2.4.Ədədin verilmış hissəsini tapır. İntqerasiya: Azərbaycan dili, texnologiya Məqsəd:Kəsri sözlə ,modellə təqddim edir İŞ FORMASI: Qruplarla iş, kollektivlə iş İŞ ÜSULLARI:Beyin həmləsi, təqdimat, müzakirə RESUSRLAR:Kompyuter,proyektor,iş vərəqələri,dərslik. DƏRSİN GEDİŞİ MƏRHƏLƏ1.Motivasiya problemin qoyuluşu Müəllim uşaqlara bayraq şəklini göstərib sual verir: “Bayrağa baxan zaman yadımıza ilk öncə nə düşür.Bayraq haqqında biz nələri bilirik? Şagirdlər bu suala müxtəlif cavablar verə bilərlər, məsələn:bayraq bizim rəmzlərimizdən biridir, uzunluğu, ölçüləri, rənglərini. Əgər şagirdlərrənglərin hər biri onun hansı hissəsidir deyə cavabverə bilmsələr, müəllim onlara yönəldici suallar verir. Cavab aldıqdan sonra mövzunun adını elan edilir. Mövzu:Kəsrlər və bölmə əməli. b/a=b:a Tədqiqat sualı: Bundan sonra şagirdlərə tədqiqat sualı verilir: 2 almanı 3 adam, 1 portağalı 5 adam arasında bərabər bölünərsə hərəsinə düşən payı riyazı şəkildə necə yaza bilərik? Tədqiqatın aparılması: Qruplar I qrup: MƏXRƏC II qrup: surət III qrup: kəsr Iv qrup hissə Qrup işindən əvvəl şagirdləri qrup fəaliyyətinin qaydaları ilə tanış edilir. Qiymətləndirmə meyarlarını da uşaqların nəzərinə çatdırılır. Hər bir qrupa tapşırıqlar verilir: Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi: Müəllim qrupların təqdimatlarını dinləyir, öz əlavələrini edir, ümumi nəticəni elan edir: Nəticə və ümumiləşdirmə:Şagird kəsri bərabər hissələrə bölünmüş tamın(bütövün hissələri kimi başa düşür. Müəllimin şərhi:Deməli bütov hissə neçə yerə bərabər bölünürsə o kəsrin məxrəci, bu bərabər hissələrdən neçəsinin götürüldüyü hissə isə kəsrin surətini bildirir.Yəni surət= bölünən , məxrəc = bölən. Yaradıcı tətbiqetmə: səh 52 (4,5) Qiymətləndirmə: Şagirdlərin iştirakı ilə qiymətləndirmə aparılır. Qruplar Meyarlar kəsr Hissə Surət Məxrəc Bölməni kəsrlə ifadə edir Kəsri modellə təqdim edir Bolməni kəsrlə şifahı oxuya bilir Yaradıcılıq Əməkdaşlıq Yekun


Geri qayıt

Paylaş


Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərh yaza bilər