"TƏHSİL NAZİRLİYİNİN MÜSABİQƏLƏR PORTALINA XOŞ GƏLMİŞSİNİZ!"
Menu

Müsabiqəyə təqdim olunan işlər

MEYVƏ

Müəllif Abakarova Gulnar | 0 Şərh

Nominasiya: Elektron lövhələrin istifadəsi ilə yaradılan ən yaxşı resurs

FAYL -

DƏRS MİMİO PROQRAMINDA HAZIRLANIB MOTİVASİYA-VİDEO MATERİAL TƏDQİQAT SUALI- MEYVƏLƏR BİR-BİRİNDƏN NECƏ FƏRQLƏNİR? TƏDQİQATIN APARILMASI-ŞAGİRDLƏR QRUPLARA BÖLÜNÜR .İŞ VƏRƏQLƏRİ PAYLANARAQ TAPŞIRIQLARI VERİLİR .DƏRSLİK VƏ PAYLAMA MATERİALLARINDAN İSTİFADƏ EDİLƏRƏK TAPŞIRIQLAR YERİNƏ YETİRİLİR İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ-HƏR QRUPDAN BİR NÜMAYƏNDƏ QRUP İŞİNİ TƏQDİM EDİR.DİGƏR QRUPLAR BİR-BİRİNİN İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLURLAR İNFORMASİYANIN MÜZAKİRƏSİ-MÜƏLLİM TƏQDİMATDAN ALINAN CAVABLARA ƏSASƏN ŞAGİRDLƏRƏ SUALLARLA MÜRACİƏT EDƏRƏK,ONLARA ÖZ MÜLAHİZƏLƏRİNİ ƏASLANDIRMAĞA SÖVQ EDİR ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİCƏ: MÜƏLLİM DİQQƏTİ TƏDQİQAT SUALINA YÖNƏLDƏRƏK,ŞAGİRDLƏRİN CAVABINI ÜMUMİLƏÇDİRƏRƏK MEYVƏLƏR HAQQINDA MƏLUMAT VERİR VƏ ŞAGİRDLƏRDƏN TEST VƏ KROSSVORD HƏLLİNİN NƏTİCƏSİNİ ĞYRƏNİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ-QRUP VƏ FƏRDİ ŞƏKİLDƏ MEYARLARA ƏSASƏN APARILIR EV TAPŞIRIĞI--TƏBABƏTDƏ İSTİFADƏ OLUNAN MEYVƏLƏRİN FAYDALARI HAQQINDA MƏLUMAT TOPLAMAQ


Geri qayıt

Paylaş


Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərh yaza bilər