"ELEKTRON TƏHSİL" RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİ
Menu

Müsabiqələr

"ELEKTRON TƏHSİL" RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİ 2017

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
 
MÜSABİQƏNİN ƏSASNAMƏSİ
 
NOMİNASİYALAR
 
QAYDALAR
 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEYARLARI
 
     

"ELEKTRON TƏHSİL" RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİ 2016

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
 
MÜSABİQƏNİN ƏSASNAMƏSİ
 
NOMİNASİYALAR
 
QAYDALAR
 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEYARLARI
 
     

"ELEKTRON TƏHSİL" RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİ 2015

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
 
MÜSABİQƏNİN ƏSASNAMƏSİ
 
NOMİNASİYALAR
 
QAYDALAR
 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEYARLARI
 
     

"TƏBİƏT FƏNLƏRİ ÜZRƏ LABDİSK RƏQƏMSAL LABORATORİYA AVADANLIĞININ TƏDRİSDƏ TƏTBİQİ" MÜSABİQƏSİ 2016

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
 
MÜSABİQƏNİN ƏSASNAMƏSİ
 
NOMİNASİYALAR
 
QAYDALAR
 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEYARLARI