Daxil ol

Statistika

Təqdim olunan layihələr

Cəmi layihələr:

1102

Qəbul olunan layihələr:

978

Təsdiq gözləyən layihələr:

0

Qəbul edilməyən layihələr:

122


Qeydiyyatdan keçənlər

Müəllim:

6930

Tələbə:

1877

Şagird:

5349

Valideyin:

638

Digər:

1395

Vurma cedveli

Internet Səhifə
Umnojenie_natural.ink (439 baxış)
Yeni proqrama əsasən şagirdlərdə ədədlər (rəqəmlər),hesab və onların xüsusiyyəti haqqında anlayışın formalaşmasının əsasında mövzu (dərs, fənn) çoxluğu ilə həyata keçirilən praktiki əməliyyatlar və mövzu (dərs, fənn)çoxluğunun əsas xassələri ilə onlarla aparılan hesab xüsusiyyətli əməliyyatlar arasında əlaqənin müəyyən edilməsi dayanır. Bununla belə aktiv tədris metodlarının tətbiq edilməsinə real şərait yaranır, yəni riyaziyyatın yalnız müşahidənin köməkliyi ilə deyil, həmçinin müvafiq dərs materialı ilə aktiv və müstəqil hərəkətləri ilə, tədris edilən riyazi nisbətlərin materiallaşdırılmasına və onların şagirdlər tərəfindən aşkar edilməsi üçün şərait yaranır ki, bu da həmin dərs zamanı aktiv istifadə edilir. Bu dərsin gedişində bir deyil bir neçə tədris məsələləri həll edilir: keçmiş dərsin mövzusu üzrə şagirdlərin bilik və bacarıqları yoxlanılır, yeni mövzu öyrənilir (anlayış formalaşır, alqoritmlətin qanunauyğunluğu müəyyən edilir). Dərsin məqsədini müəyyən etmək və ona əsaslanaraq şagirdlərə sərbəst olaraq vurma qanunundan nəticə çıxarmağa və bütün digər hallara diqqət yetirməyə köməklik göstərmək (sıfıra vurma və s.).İKT və MİMO proqramı nəinki riyaziyyatı güclü bilən həmçinin zəifbilən şagirdlərə yeni materialı izah etməyə köməklik edir. Buna əyani misal rəngli cədvəl, oyun məqamları ola bilər. Onlar şəgirdlərin diqqətini cəlb edir onlarda tədris edilən mövzuya qarşı həvəs yaradır və müvafiq qaydaların müəyyən edilməsinə köməklik göstərir (sıfıra vurma, vahidə vurma). Həmçinin yeni dərs metodu yeni mövzunun yaddaşda möhkəmlənməsinə köməklik edir və prosesi rəngarəng, maraqlı və asan edir. Misal üçün riyaziyyat dərsində köhnə materialın daha da maraqlı təkrarı üçün krosvorddanistifadə edilir, təcrübə göstərir ki, şagirdlər onu çox həvəslə həll edirlər. Dəehal da şagirdlərin gözü qarşısında cavabların düzgünlüyü yoxlanılır. Bütün bu iş oyun şəklində həyata keçirilir ki, bu da şagirdlər də bu işə həvəs yaradır. Bundan başqa şagirdlər artıq keçilmiş materialı təkrar edirlər. Beləliklə də, şagirdlər yeni materialın öyrənilməsinə keçid daha aydın olur belə ki, təkrarçılıq sonrakı materialın öyrənilməsində istifadə edilir. Bu isə yeni materialın öyrənilməsində çov vacibdir.İKT-nin tətbiqi ilə təqdim olunan riyaziyyat dərsi dərsin daha maraqlı və əyani olmağına imkan verir. MİMİO proqramı şagirdləri maraqlandırmaq, tədris prosesini daha da dinamik və yaradıcı olmağına imkan verir.
Rəylər (3)
baxılıbmina97, iyun 19, 2013
Təbrik edirəm.Uğurlar olsun.
Təbrik edirəm. Yelena müəllimə uğurlar. Əsgər müəllim İsmayıllı şəhəri
baxılıbRuhangiz59, may 19, 2013
аккуратная и инересная рвбота,успехов,