Daxil ol

Statistika

Təqdim olunan layihələr

Cəmi layihələr:

1102

Qəbul olunan layihələr:

978

Təsdiq gözləyən layihələr:

0

Qəbul edilməyən layihələr:

122


Qeydiyyatdan keçənlər

Müəllim:

6930

Tələbə:

1877

Şagird:

5349

Valideyin:

638

Digər:

1395

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ( I bölüm)

Internet Səhifə
Vəsaiti özüm hazırlamışam. Müasir dərsdə İKT-dən istifadə imkanları və bu imkanlardan səmərəli istifadə tələbinə uyğun olaraq bütün mövzuları əhatə etməyə çalışıram.
Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisinin başlıca vəzifəsi bədii ədəbiyyat haqqında təsəvvür yaratmaq, bədii ədəbiyyatın iki qolu (şifahi və yazılı) bu qolların həyatı əks etdirmə üsulları, ədəbi növ və janrlar, onların özünəməxsus cəhətləri, qarşılıqlı əlaqələrini öyrətməkdir.
V-IX siniflərdə mərhələli şəkildə və tədricən qazanılan bu biliklərin X-XI siniflərdə ümumiləşdirilərək dərinləşdirilməsi və inkişafı nəzərdə tutulub.
İki bölümdən ibarət olan vəsaitin müsabiqəyə təqdim olunan bu bölümündə əhatə olunan mövzuya 5 saat vaxt ayrılmışdır. Vəsaitdən istifadə zamanı bunlar nəzərə alınmış, müvafiq bölgü aparılmışdır. “Mündəricat” səhifəsində (slaydında) bölgü aşağıdakı kimi göstərilmlşdir:
1. Bədii ədəbiyyat.
2. Ədəbi növlər
3. Ədəbiyyatşünaslıq
4. Şifahi xalq ədəbiyyatında epik növün janrları
5. Şifahi xalq ədəbiyyatında lirik növün janrları
6. Dramatik növ
7. Aşıq yaradıcılığı
Bu bölgü və ardıcıllıq proqram və dərsliyin tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır. Vəsait boyunca da bu ardıcıllıq gözlənilmiş, müvafiq nəzəri material və ədəbi nümunələr ardıcıl şəkildə canlandırılmışdır. Bu zaman müxtəlif effektlərdən istifadə edilmişdir.
Materialdan ayrı-ayrı dərs saatlarında istifadə ediləcəyindən hər bir bölməyə asanlıqla keçmək, dərs zamanı yalnız lazım olan hissədən istifadə etmək imkanı nəzərə alınmışdır. Bunun üçün vəsaitdən istifadə etmək yolları haqqında məlumat verməyi vacib bildim.
Power Point-də(.ppt) hazırlanmış vəsaitdən istifadə edərkən krusoru monitorda “slide show” düyməsinin üzərinə gətirərək siçanın sol düyməsini sıxmaq lazımdır (və ya Shift+F5). Sonrakı hər bir mərhələni nəzərdən keçirmək üçün həmin düyməni ardıcıl olaraq basmaq lazımdır.
Əgər sizə yalnız ayrca bir bölməni nəzərdən keçirmək lazımdırsa, kursoru “mündəricat”dakı müvafiq bölmənin üzərinə gətirin, siçanın sol düyməsini sıxın. Bu zaman sizin qarşınızda məhz sizə lazım olan səhifə(slide) dayanacaq. Buyurun, oradan davam edin. Siz yenidən “mündəricat”a qayıtmaq istəyirsinizsə, hər səhifənin (slide) aşağısında yazılmış və oxla istiqamətlənmiş “mün.” işarəsinin üzərinə sıxın və geriyə qayıdın.
Rəylər (4)
baxılıbbashirovaleyla, may 27, 2011
Отлично.Интересная работа.Удачи Вам.
baxılıbatilla1, may 23, 2010
Movzu etrafli izah olunur, tesekkurler
baxılıbhegehe, may 22, 2010
Əladır,sizə uğurlar arzulayıram.
baxılıbconi, may 20, 2010
MÜASİR TƏDRİSİN İNKİŞAFI ÜÇÜN ÇOX YAXŞIDIR. MƏKTƏBLİLƏR ÜÇÜN UĞURLU VƏSAİTDİR.
Layihəni təqdim edənin cavabı

Bircə nəfər uğurlu vəsait hesab edərək bəhrələnə bilirsə,"hələ yaşamağa dəyər bir az da".Təşəkkür edirəm!