Daxil ol

Statistika

Təqdim olunan layihələr

Cəmi layihələr:

1102

Qəbul olunan layihələr:

978

Təsdiq gözləyən layihələr:

0

Qəbul edilməyən layihələr:

122


Qeydiyyatdan keçənlər

Müəllim:

6930

Tələbə:

1877

Şagird:

5349

Valideyin:

638

Digər:

1395

İbtidai təhsildə İT-dən istifadə üzrə ən yaxşı metodika

Nominasiyalar 
"Dovşanın adı"

"Dovşanın adı"


Bu nağıl əyləndirici, düşündürücü və məlumatlandırıcı xarakter daşıyır. Ətraflı...

Klaviatura

Klaviatura


Burada II sinif üçün klaviatura,onun klavişləri haqqında məlumat,mövzuya aid qruplarla iş təqdim olunmuşdur. Ətraflı...

Ev heyvanları

Ev heyvanları


Bu dərs 2 ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur Ətraflı...

Abdulla Şaiqin “Arı” şeiri

Abdulla Şaiqin “Arı” şeiri


14.03.2005- ci ildə “Abdulla Şaiqin “Arı” şeiri” mövzusunda keçirilmiş açıq dərs Ətraflı...

Sağlamlıq

Sağlamlıq


Mən bu təqdimatı 2-ci siniflər üçün hazırlamışam. Məqsədim sağlamlığın həyatımızdakı rolunu şagirdlərə aşılamaqdır. Ətraflı...

Həndəsi fiqurlar2

Həndəsi fiqurlar2


I sinif rənglər və rəqəmlərlə sağa,sola,aşağı,yuxarı addımlamaq Ətraflı...

Rəngli fiqurlar

Rəngli fiqurlar


I sinif rənglər və rəqəmlərlə adımlamaq Ətraflı...

Həyat bilgisi Paint proqramında işləmək

Həyat bilgisi Paint proqramında işləmək


Paint proqramında işləyərək aid olduqları heyvanları sıralamaq Ətraflı...

Sinifdənxaric məntiqi oyun

Sinifdənxaric məntiqi oyun


İKT - dən istifadə edərək şagirdlər üçün məntiqi oyun Ətraflı...

Azərbaycan Respublikası Dövlət Rəmzləri

Azərbaycan Respublikası Dövlət Rəmzləri


Azərbaycan Respublikası Dövlət Rəmzləri ilə tanışlıq dərsi I sinif elektron dərslik Ətraflı...

Берегите здоровье.

Берегите здоровье.


Урок разработан на основе сегодняшних потребностей учащихся.Урок обязательно должен проводится в форме диалогов,с учётом интересов каждого ученика. Каждый слайд указывает на какую либо важную деталь,в сохранении здорового образа жизни.В составе урока есть ... Ətraflı...

Su həyatdır

Su həyatdır


Məqsəd: - bütün canlıların əvəzolunmaz qidası olan su haqqında şagirdlərin məlumatını dərinləşdirmək; - suyun əhəmiyyəti, susuz həyat necə olar, suyun xeyri və ziyanı; - su nə üçün tükənmir ? - şagirdlərdə yaradıcılıq, tədqiqatçılıq və müşahidəç ... Ətraflı...

Сложение  трёх чисел

Сложение трёх чисел


Урок разработан в ярких тонах.Это завлекает детей,и учитель может достичь цели которые поставил перед собой.Слайды заменяются вручную,значит учитель останавливается на каждом слайде сколько ему нужно. Ətraflı...

ƏLİFBANI ÖYRƏNƏK-FLASH

ƏLİFBANI ÖYRƏNƏK-FLASH


İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN ÇOX GÖZƏL İNTERAKTİV ELEKTRON KİTAB. ÖZÜNDƏ -SƏS, ANİMASİYA, XÜSUSİ RƏNG ÇALARLARINI BİRLƏŞDİRƏN BU KİTAB, NƏİNKİ MÜƏLLİMƏ DƏRSİN MƏQSƏDİNƏ NAİL OLMAQ ÜÇÜN YAXŞI VASİTƏ, HƏM DƏ VALİDEYNLƏR ÜÇÜN UŞAĞIN MƏKTƏBƏ GEDƏNƏ QƏDƏR Ə ... Ətraflı...

"Əyləncəli vurma cədvəli"

"Əyləncəli vurma cədvəli"


Təqdimat ibtidai siniflərdə vurma vərdişlərini möhkəmləndirmək üçün tərtib edilmiş əyləncəli materialdır. Ətraflı...