Statistika

Təqdim olunan layihələr

Cəmi layihələr:

1102

Qəbul olunan layihələr:

978

Təsdiq gözləyən layihələr:

0

Qəbul edilməyən layihələr:

122


Qeydiyyatdan keçənlər

Müəllim:

6930

Tələbə:

1877

Şagird:

5349

Valideyin:

638

Digər:

1395

Daxil ol

İbtidai təhsildə İT-dən istifadə üzrə ən yaxşı metodika

Nominasiyalar 
"Dovşanın adı"

"Dovşanın adı"

Təqdim edən: Şirinova Ülviyyə Musavi qızı (MTK)

Bu nağıl əyləndirici, düşündürücü və məlumatlandırıcı xarakter daşıyır. Ətraflı...

Klaviatura

Klaviatura

Təqdim edən: Adile Ashurova

Burada II sinif üçün klaviatura,onun klavişləri haqqında məlumat,mövzuya aid qruplarla iş təqdim olunmuşdur. Ətraflı...

Ev heyvanları

Ev heyvanları

Təqdim edən: Abdullayeva Gulgez

Bu dərs 2 ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur Ətraflı...

Abdulla Şaiqin “Arı” şeiri

Abdulla Şaiqin “Arı” şeiri

Təqdim edən: Müjgan Qənimət Əliyeva (MTK)

14.03.2005- ci ildə “Abdulla Şaiqin “Arı” şeiri” mövzusunda keçirilmiş açıq dərs Ətraflı...

Sağlamlıq

Sağlamlıq

Təqdim edən: Nilufər

Mən bu təqdimatı 2-ci siniflər üçün hazırlamışam. Məqsədim sağlamlığın həyatımızdakı rolunu şagirdlərə aşılamaqdır. Ətraflı...

Həndəsi fiqurlar2

Həndəsi fiqurlar2

Təqdim edən: İbadov Elməddin Şamil

I sinif rənglər və rəqəmlərlə sağa,sola,aşağı,yuxarı addımlamaq Ətraflı...

Rəngli fiqurlar

Rəngli fiqurlar

Təqdim edən: İbadov Elməddin Şamil

I sinif rənglər və rəqəmlərlə adımlamaq Ətraflı...

Həyat bilgisi Paint proqramında işləmək

Həyat bilgisi Paint proqramında işləmək

Təqdim edən: İbadov Elməddin Şamil

Paint proqramında işləyərək aid olduqları heyvanları sıralamaq Ətraflı...

Sinifdənxaric məntiqi oyun

Sinifdənxaric məntiqi oyun

Təqdim edən: İbadov Elməddin Şamil

İKT - dən istifadə edərək şagirdlər üçün məntiqi oyun Ətraflı...

Azərbaycan Respublikası Dövlət Rəmzləri

Azərbaycan Respublikası Dövlət Rəmzləri

Təqdim edən: İbadov Elməddin Şamil

Azərbaycan Respublikası Dövlət Rəmzləri ilə tanışlıq dərsi I sinif elektron dərslik Ətraflı...

Берегите здоровье.

Берегите здоровье.

Təqdim edən: Ülviyyə Hacıyeva

Урок разработан на основе сегодняшних потребностей учащихся.Урок обязательно должен проводится в форме диалогов,с учётом интересов каждого ученика. Каждый слайд указывает на какую либо важную деталь,в сохранении здорового образа жизни.В составе урока есть ... Ətraflı...

Su həyatdır

Su həyatdır

Təqdim edən: Məlikova İradə Telman qızı

Məqsəd: - bütün canlıların əvəzolunmaz qidası olan su haqqında şagirdlərin məlumatını dərinləşdirmək; - suyun əhəmiyyəti, susuz həyat necə olar, suyun xeyri və ziyanı; - su nə üçün tükənmir ? - şagirdlərdə yaradıcılıq, tədqiqatçılıq və müşahidəç ... Ətraflı...

Сложение  трёх чисел

Сложение трёх чисел

Təqdim edən: Ülviyyə Hacıyeva

Урок разработан в ярких тонах.Это завлекает детей,и учитель может достичь цели которые поставил перед собой.Слайды заменяются вручную,значит учитель останавливается на каждом слайде сколько ему нужно. Ətraflı...

ƏLİFBANI ÖYRƏNƏK-FLASH

ƏLİFBANI ÖYRƏNƏK-FLASH

Təqdim edən: Mülkü Rüstəm Babaxanov

İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN ÇOX GÖZƏL İNTERAKTİV ELEKTRON KİTAB. ÖZÜNDƏ -SƏS, ANİMASİYA, XÜSUSİ RƏNG ÇALARLARINI BİRLƏŞDİRƏN BU KİTAB, NƏİNKİ MÜƏLLİMƏ DƏRSİN MƏQSƏDİNƏ NAİL OLMAQ ÜÇÜN YAXŞI VASİTƏ, HƏM DƏ VALİDEYNLƏR ÜÇÜN UŞAĞIN MƏKTƏBƏ GEDƏNƏ QƏDƏR Ə ... Ətraflı...

"Əyləncəli vurma cədvəli"

"Əyləncəli vurma cədvəli"

Təqdim edən: İsmayılova Sevinc Rakif qızı(MTK)

Təqdimat ibtidai siniflərdə vurma vərdişlərini möhkəmləndirmək üçün tərtib edilmiş əyləncəli materialdır. Ətraflı...